Tænk i bæredygtige baner

I løbet af de sidste par år er der kommet et øget fokus på bæredygtighed, da genbrug er med til at mindske overforbruget af nye materialer. Dette er med til at sikre de fremtidige generationer, da der hele tiden kommer nye og miljøvenlige tendenser på markedet således, at bl.a. forbruget af CO2 mindskes. Allerede nu er samfundet i gang med at implementere bæredygtige tankegange i dagligdagen f.eks. i form af affaldssortering. Jo mere miljøet bliver en del af tankerne i hverdagen, jo større en vilje vil det enkelte individ også have til at ændre tankegang og have fokus på miljøet.

Genbrug emballage til plejeprodukter

Indenfor beauty verdenen er der især kommet fokus på bæredygtighed. Produkterne pakkes i genbrugsmaterialer således, at der ikke skal produceres unødvendigt plastic. Der tages højde for at produkterne ikke er fyldt med kemiske stoffer, som kan være farlige for mennesker, dyr og miljøet. Der er i øjeblikket stor efterspørgsel på beauty produkter, da mange kvinder især går meget op i personlig pleje. Dette gør, at der skal importeres flere beauty produkter til det danske marked, så alle brugere kan blive tilfredse.

Nye brændstofmuligheder til skibe

Udover små erhverv er store erhverv også i gang med en stor udvikling indenfor bæredygtighed. Dette gælder f.eks. tunge erhverv inden for fossile brændstoffer, som forsøger at tilpasse sig den bæredygtige tankegang ved at tænke i nye og mere skånsomme baner. Dette gælder bl.a. brugen af bunker fuel, som er brændstof til store skibe. Brændstoffet indeholder bl.a. et lavt indhold af svovl, hvilket gør, at der forurenes meget mindre når skibene sejler. Brændstoffet er mere skånsomt for miljøet, da der ikke forurenes med lige så mange gasser. Dette er netop grunden til at flere skibsbesætninger er begyndt at købe bunker fuel i stedet.

En grønnere planet

Ved at tænke over alternative løsninger til bl.a. indpakning af beauty produkter samt brændstof til skibe, så er disse tiltag med til at gøre verden til et grønnere sted. Naturen forsvinder hvis samfundet ikke står sammen om at mindske brugen af ressourcer. At få etableret et bæredygtigt samfund er ikke noget der bare sker på en uge. Det tager tid og kræver at hele samfundet er enige om at begrænse brugen af diverse ressourcer.

Miljøet spiller en stor rolle

Samfundet skal tænke på hvordan miljøet er for de mennesker, der bliver født ind i det. Det er de nye generationer der skal overtage ansvaret for miljøet når den forrige generation ikke er her mere. For at kunne videreføre sine gener på bedst mulig vis, kræver det, at der også er en ordentlig verden disse mennesker kan vokse op i.

Leave a Comment